ISOVER PROFI FASSADE THERM

image
20 08 2021

ISOVER PROFI FASSADE THERM

Accesează NOILE materiale suport – broșură și pliant – pentru ISOVER PROFI FASSADE THERM, sistemul ETICS de izolare termică și acustică a pereților exteriori.

Acestea se adresează echipelor de meșteri și constructori, dar și managerilor de proiect care lucrează cu specificații.

Broșura detaliază pe larg BENEFICIILE, PERFORMANȚELE (conform Fișei de sistem 09.01.03), PRODUSELE COMPONENTE și GHIDUL DE MONTAJ cu etapele și pașii de lucru. Descarcă broșura.

Pliantul expune pe scurt BENEFICIILE, PRODUSELE COMPONENTE și ETAPELE le lucru. Descarcă pliantul.

 

Necesitatea unei soluții de termoizolare

Pentru menţinerea confortului termic, în sezonul rece, o clădire locuită din România trebuie să fie încălzită cel puţin 180 de zile pe an și răcită alte câteva zeci de zile, astfel încât să se asigure o temperatură interioară optimă.

Cel mai simplu mod de reducere a consumului de energie constâ în utilizarea unei soluţii de izolare termică ce îmbunătăţește eficienţa energetică.

În doar trei luni, datorită economiilor de energie, soluţiile izolatoare compensează emisiile de CO2 realizate în timpul procesului de producţie.

 

Cum se măsoară performanța unei soluții de termoizolare

Parametrul care arată capacitatea unui element constructiv de a avea pierderi de căldură cât mai reduse este rezistenţa termică corectată, a cărui valoare trebuie să fie cât mai mare,  pentru ca aceste pierderi să fie cât mai mici.

Recomandarea Saint-Gobain este ca, în orice clădire încălzită, pereţii exterior să aibă o rezistenţă termică corectată de minimum 4 m2*K/W.

 

Termoizolarea la exterior reprezintă cea mai eficientă metodă de reducere a punţilor termice structurale și de protecţie a peretelui.

 

Soluţia ISOVER PROFI FASSADE THERM, un termosistem (ETICS) pe bază de vată minerală, oferă următoarele valori estimate ale parametrului Rezistență termică corectată: 

PENTRU CASE/CLĂDIRI STANDARD

* R’ = 4 m2*K/W, la o grosime de 120 mm a stratului de vată minerală bazaltică Isover Profi Fassade, pe suport din cărămidă cu goluri sau BCA cu grosimea de 250 mm

* R’ = 4 m2*K/W, la o grosime de 150 mm a stratului de vată minerală bazaltică Isover Profi Fassade, pe suport din cărămidă plină sau beton cu grosimea de 250 mm

PENTRU CASE/CLĂDIRI NZEB  - CU CONSUM APROAPE ZERO DE ENERGIE

* R’ = 7 m2*K/W, la o grosime de 250 mm a stratului de vată minerală bazaltică Isover Profi Fassade, pe suport din cărămidă cu goluri sau BCA cu grosimea de 250 mm

 

Soluția ISOVER PROFI FASSADE THERM oferă și o izolare acustică superioară – Indice de atenuare a zgomotului aerian Rw = 53dB.

 

Avantajele sistemului ETICS cu vată mineral bazaltică sunt incontestabile datorită proprietăților acestui material izolant modern:

*Foarte bune proprietăţi termoizolante, datorită conductivităţii termice (λ) reduse;

*Permeabilitate ridicată la trecerea vaporilor de apă - garantează o uscare excelentă a mortarului adeziv și împiedică acumularea vaporilor de apă în interiorul clădirii;

*Foarte bune proprietăţi de absorbţie a zgomotului – îmbunătăţește izolarea fonică a peretelui faţă de zgomotul din mediul exterior;

*Nu arde - material incombustibil (Euroclasa A1 de reacţie la foc);

*Risc mai redus de apariţie a crăpăturilor și fisurilor în stratul de tencuială decorativă - aceasta nu este solicitată mecanic de variaţiile de dimensiuni ale plăcilor termoizolante, care au o foarte bună stabilitate în timp;

*Contribuie la reducerea emisiilor de CO2 protejând astfel mediul înconjurător;

*Contribuie la reducerea cheltuielilor cu încălzirea și la creșterea eficienţei energetice a clădirii