Regulament “Etapă cu etapă, Weber si Isover premiază echipa toată”

REGULAMENTUL OFICIAL al CAMPANIEI

“Etapă cu etapă, Weber si Isover premiază echipa toată”

Organizata in perioada: 09.05.2022 – 30.06.2022

 

 1. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei “Etapă cu etapă, Weber si Isover premiază echipa toată”, (denumita in continuare “Campania”) este societatea Saint-Gobain Construction Products România S.R.L.  cu sediul social în București, Sector 1, Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, cod 014459inregistrată în Registrul Comerțului J40/16947/1994, Cod de Înregistrare Fiscală 6194577.

Campania este organizata prin intermediul Create Direct SRL, cu sediul social in București, sector 1, Str. Siriului nr. 42-46, inregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/13124/2004, CUI RO 16678558 fiind furnizor de servicii pentru activitățile logistice necesare desfășurării Campaniei.

Campania se adreseaza persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate si persoanelor juridice prin reprezentanti persoane fizice care dovedesc că au cumpărat cel putin un Produs Participant in Campanie.

 1. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI
  1. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
  2. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe expertsg.ro la sectiunea Regulamente.
  3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
  4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe expertsg.ro cu cel putin 24 ore inainte ca acestea sa intre in vigoare.
 2. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI
  1. Campania este organizata pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
  2. Campania se desfasoara in perioada 09.05.2022 – 30.06.2022.
 3. SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
  1. In Campanie pot participa persoanele fizice, persoanele fizice autorizate si persoanelor juridice care achizitioneaza Produse Participante, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la 09 mai 2022, care detin un cont activ sau care isi creaza un cont in platforma expertsg.ro  si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.
  2. Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.
  3. Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :
 4. Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1;
 5. Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
 6. Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
 7. Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.
  1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.2. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor.

 

 1. SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

In cadrul Campaniei, in urma trimiterii dovezilor de achizitie (factura sau bon fiscal) a Produselor Participante: Adezivi Termosistem: weber P39 max²weber P40 max²weber R40 max²weber P50 max²ISOVER PROFI FASSADE FIX, Tencuială decorativă minerală - weber MIN100, Plasă de armare - webertherm mesh / ISOVER PROFI FASSADE MESH, Colțar cu plasă - webertherm corner / ISOVER PROFI FASSADE CORNER, participantii vor primi puncte dublate conform Anexei 2.

De asemenea, prin tragere la sorti, participantii pot castiga premiile listate la Art. 5.1

5.1 Premii

Premiile acordate in Campanie sunt:

Nr crt

Descriere Premiu

Cantitate

Valoare unitara LEI, TVA inclus

Valoare totala LEI,

TVA inclus

1

Trotineta electrica

2

1500

3000

TOTAL VALOARE PREMII

3000 LEI, TVA inclus

 

5.2 Conditii privind participarea in Campanie

In vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
 2. Participantul trebuie sa fie deja inregistrat sau sa-si creeze un cont de utilizator in platforma expertsg.ro
 3. Participantul a achizitionat pe acelasi bon sau factura oricare 16 saci din produsele adezivi termosistem / tencuială decorativă minerală sau o rolă de plasă de armare sau 25 bucăți de colțare cu plasă
 4. Un participant poate inscrie mai multe bonuri sau facturi distincte ce contin achizitiile a oricare 16 saci din produsele adezivi termosistem / tencuială decorativă minerală sau o rolă de plasă de armare sau 25 bucăți de colțare cu plasă, avand astfel mai multe sanse castig.
 5. Un Participant unic este definit de aceeasi adresa de email pe care a folosit-o la deschiderea contului pe expertsg.ro .

 

              5.3 Dovezile de achizitie – documentele fiscale

a) Sunt considerate dovezi de achizitie pentru Produse Participante in Campanie fotografiile documentelor fiscale: facturi fiscale si bonuri fiscale.

b) Dovezile de achizitie pot fi trimise prin WhatsApp la numarul 0753300404, sau pot fi urcate in platforma expertsg.ro de la sectiunea “Incarca Document”.

c) Fotografia documentului incarcat, sau trimis prin WhatsApp trebuie să fie integrală, reală, lizibilă, fara campuri acoperite.

d) Documentele fiscale trebuie să fie unice, să nu mai fi fost încărcate anterior de către acelasi utilizator sau de către un alt utilizator;

e) Participantii persoane fizice pot sa inscrie in Campanie bonuri fiscale SAU facturi fiscale.

f) Participantii persoane juridice pot sa inscrie in Campanie numai facturi fiscale.

g) Facturile fiscale trimise trebuie sa demonstreze achizitia Produselor Participante de catre Participant si sa contina informatiile: nume furnizor, numele cumparator (identic cu numele Participantului), numele produsului achizitionat, cantitate, data achizitiei, numar factura, valoare achizitie.

h) Bonurile fiscale trimise trebuie sa contina urmatoarele informatii: nume furnizor, nume produs achizitionat, cantitate, data achizitiei, numar bon fiscal, valoare achizitie.

i) In cazul in care participantul persoana fizica alege sa inscrie facturi fiscale, numele cumparatorului mentionat pe factura trebuie sa fie identic cu numele participantului, sau, in cazul in care numele cumparatorului e diferit de numele participantului, numele cumparatorului trebuie sa fie mentionat pe factura la rubrica “Delegat”.

j) Documentele fiscale înscrise in Campanie sunt supuse validării de către Organizator în termen de 10 zile de la încarcarea lor;

k) Documentele fiscale înscrise se validează de către sistem o singură dată si se vor înregistra conform datelor furnizate de sistem (an/zi /oră/minute).

l) Orice document fiscal inscris a doua oara in Campanie va fi considerat Duplicat si nu va fi recompensat.

m) Orice încercare de fraudare va duce la eliminarea Participantului/Participanților în cauză din Campanie. În cazul în care există suspiciunea de fraudă, Organizatorul poate solicita Participanților să faca dovada deținerii documentelor fiscale cu care s-au înscris, în original.

n) Un număr de document fiscal, provenind din același magazin, având aceeași dată de emitere poate fi înregistrat o singură dată în program. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului/Participanților în cauză din Campanie.

o) Sunt considerate dovezi de achizitie VALIDE bonurile si facturile si bonurile fiscale care au data de emitere in perioada 09 mai – 30 iunie 2022 si au fost incarcate in platforma www.expertsg.ro sau trimise prin Whats App pana la data maxima de 30 iunie 2022, ora 23.59.

p) Participantii persoane fizice nu pot sa inscrie in Campanie si bonul fiscal si factura fiscala pentru aceeasi achizitie; persoanele fizice pot inscrie in Campanie bonul fiscal SAU factura fiscala. Inscrierea in Campanie a ambelor documente fiscale (bonul fiscal si factura fiscala) pentru aceeasi achizitie, va considerata frauda.

5.4 Beneficiile participantilor:

Participantii care indeplinesc conditiile de participare si achizitioneaza Produsele Participante in perioada promotiei primesc:

 1. Puncte duble pentru fiecare Produs Participant conform Anexei 2.
 2. Prin tragere la sorti: 1 bicicleta electrica.
 3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri sau servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.

 

              5.5 Tragerea la sorti

 • Tragerea la sorti va avea loc la data de 07.07.2022 la sediul agentiei Create Direct SRL, cu sediul in București, sector 1, Str. Siriului nr. 42-46.
 • Tragerea la sorti se va efectua pe baza inscrierilor valide in Campanie efectuate in perioada 09.05 – 30.06.2022 in cadrul careia se vor desemna urmatorii castigatori:
 • 2 (doi) castigatori pentru premiul Trotineta electrica
 • 4 (patru) rezerve
 • Tragerea la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei se va efectua printr-un sistem electronic de extragere securizat, mai exact, tragerea la sorti presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide.
 • Anuntarea Castigatorilor si a premiilor castigate se va realiza telefonic in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data tragerii la sorti precum si printr-o postare pe pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/clubexpertsg .
 • Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele inregistrate in plataforma www.expertsg.ro  pe cheltuiala Organizatorului, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a Castigatorilor, dar nu mai tarziu de 15 (zece) de zile lucratoare de la data tragerii la sorti.

 

 1. SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE
  1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.
  2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie, contravaloarea abonamentului telefon, etc).

 

 1. SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII
  1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.
  2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei participari in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.
  3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
 • Dovezile de achizitie trimise in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus;
 • Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate sau incomplete care au dus la imposibilitatea acordarii beneficiului.
 • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

 

7.4.  Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

 

 

 1. SECTIUNEA 8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  1. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

 

 1. SECTIUNEA 9. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA
  1. Campania inceteaza la data de 01.07.2022, sau la decizia unilaterala a Organizatorului in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
  • Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
  1. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.   
  2. Incepand cu data de 01.07.2022, odata cu incetarea Campaniei, factorul de multiplicare a punctajului Produselor Participante nu se mai aplica.

 

 

 1. SECTIUNEA 10. CONTESTATII SI LITIGII
  1. Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei prin email la contact@expertsg.ro, pana la data de 06.07.2022 inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.  Contestatiile vor fi solutionate in termen de 3 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata.

 

     

  1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 1

la

Regulamentul Oficial al Campaniei

“Etapă cu etapă, Weber si Isover premiază echipa toată

 

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul Create Direct

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Saint-Gobain Construction Products România S.R.L.  cu sediul socialinregistrată în Registrul Comerțului J40/16947/1994, Cod de Înregistrare Fiscală 6194577 (denumita in continuare "Operatorul")

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Saint-Gobain Construction Products România S.R.L adresa: în București, Sector 1, Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, cod 014459, persoana de contact: iulia.litvinchevici@saint-gobain.com.

 

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Nume și prenume
 2. Adresa de email
 3. Denumire companie (pentru persoanele juridice)
 4. Adresa de livrare a premiilor actizitionate cu punctele castigate
 5. Număr de telefon mobil
 6. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in   vederea confirmarii si livrarii premiilor castigate in cadrul Campaniei Etapă cu etapă, Weber si Isover premiază echipa toată”.

Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul interesului legitim si al consimtamantului, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 30 de zile.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 6. dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
 7. dreptul la portabilitate a datelor;
 8. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon   021 207 57 23, fie printr-o cerere adresata Operatorului la: București, Sector 1, Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, cod 014459, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail contact@expertsg.ro .

 

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 1. Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

 

 

Anexa 2

 la Regulamentul oficial al Campaniei

“Etapă cu etapă, Weber si Isover premiază echipa toată

Lista Produselor Participante si puncte obtinute in urma

achizitiei Produselor Participante

 

DENUMIRE PRODUS

 

Cantitate

PUNCTE pe perioada Campaniei

weber P39 max²

sac 25 kg

2

weber P40 max²

sac 25 kg

4

weber R40 max²

sac 25 kg

4

weber P50 max²

sac 25 kg

6

ISOVER PROFI FASSADE FIX

sac 25 kg

2

weber MIN100

sac 20 kg

2

ISOVER PROFI FASSADE MESH

rola 50 m

16

ISOVER PROFI FASSADE CORNER

1buc

2

webertherm mesh

rola 50 m

30

webertherm corner 

1buc

2

 

Nota:  1 PUNCT = 1 RON